Ugrás a tartalomra

"Mapslink" tematikus weboldal gyüjtemény Jogi Nyilatkozata

Jogi Nyilatkozat

Az oldal böngészésével, használatával illetve a tartalom ajánlással Ön (továbbiakban felhasználó) elismeri, hogy a következő pontokban a mapslink.hu (továbbiakban üzemeltető, weboldal, oldal) által megfogalmazott jogi nyilatkozatot és felhasználási feltételeket elolvasta, megértette és azokat kötelező érvényben be is tartja a használat során.


1. Felhasználási feltételek

Az oldal tartalmát a felhasználók által beküldött tartalmak alkotják. Az oldalra bárki küldhet be tartalmat regisztráció nélkül, mely tartalom elbírálás után jelenik meg a weboldalon. A felhasználók által szerkesztett tartalmak elfogadásával kapcsolatos elvárásokat és követelményeket a szabályzatban ismerhetik meg a felhasználók. A felhasználók által ellenőrzésre beküldött tartalmak ezen szabályok alapján kerülnek elbírálásra az oldalon történő megjelenés előtt.

A tartalom beküldésével minden felhasználó elismeri, hogy az ajánlás szabályait megismerte és azokat kötelezően be is tartja.

2. A személyes adatokkal összefüggő adatkezelés

A szolgáltatás használata NEM regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban személyes adatok megadásához kötött. Az ajánlás során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

e-mail cím

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát az ajánlás vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az ajánlással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti adatainak törlését, valamint az ehhez kapcsolódó szöveges tartalmának törlését is.
Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

3. Cookie-k elhelyezése böngészés közben – Google cookie-k

Böngészés közben weboldalunk sütiket (cookie) helyezhet el a Felhasználó számítógépén. A sütik apró információelemek, amelyeket a web böngésző a merevlemezen tárol. A böngészőben le lehet tiltani a sütik használatát (a böngésző súgó képernyője vagy használati utasítása ismerteti ennek módját), de ez csökkenti honlapunk működőképességét.

Jelen weboldal a Google, Inc. (Google) által nyújtott Google Analitika web analitikai szolgáltatást használja, mely cookie-kat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat.. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

A Weboldalon az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

A Weboldalon hirdető egyes külső hirdető cégek ún. „DART cookie“-kat használnak hirdetések megjelenítésére. A „DART cookie“ lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső cégek tehát felhasználhatnak egyes adatokat az Ön Weboldalunkon tett látogatásáról, annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban az Ön nevét, e-mail címét vagy telefonszámát). A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek (Dart cookie irányelvek) felkeresésével.

4. Adatmódosítás, adat törlés , adatbiztonság

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a kapcsolattartási űrlap segítségével, illetve mailben.

A felhasználó által megadott szöveges tartalmak illetve felhasználói adatok, a felhasználó egyértelmű beazonosítása után, a felhasználó írásban vagy mailben kifejezett kérésére módosíthatóak, törölhetőek.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a beküldött tartalmak bárminemű módosításához és törléséhez a szabályok betartásától függetlenül.

Az oldal szerkesztője fenntartja magának a jogot, hogy a link, illetve a leírás szövegét megváltoztassa, illetve az oldal szerkezetének legjobban megfelelő kategóriába helyezze az ajánlott linket!

Az üzemeltető minden biztonsági intézkedést megtesz az felhasználói adatok biztonsága érdekében, azonban ez nem garantálja, hogy harmadik személyek jogsértő módon azokhoz hozzá ne férjenek. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért.

5. Felelősség

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon használja a szolgáltatást a felhasználó regisztrációját és összes szöveges adatát véglegesen törli a rendszerből.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalon elhelyezett tartalmak valódiságáért, hiányosságaiért és hibáiért, valamint ezekkel összefüggésbe hozható közvetlen vagy közvetett károkért.

A felhasználó teljes mértékben felelős az általa beküldött tartalmakért, a hatályos törvényeknek megfelelő tartalmat küldhet csak be, ami a beküldött szövegre, és linkre egyaránt vonatkozik. A törvénytelen tartalmakat beküldő felhasználók adatai a hatóságok felé továbbításra kerülnek.

6. Módosítás

Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a felhasználók részére a szolgáltatás ezzel foglalkozó oldalán.

7. Egyéb rendelkezések

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadók:
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról;
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről